W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 roku (sygn. P 36/10) stwierdzono, że zmiana wymogów formalnych umowy o opiekę, zawartej przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej (osoby niespokrewnione), wprowadzona 1 stycznia 2007 r., jest niezgodna z Konstytucją. Zmiana warunków nabycia ulgi mieszkaniowej polegała na wprowadzeniu wymogu zawarcia umowy o opiekę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz wymogu sprawowania opieki przez 2 lata od momentu poświadczenia podpisów. Brak przepisów przejściowych spowodował, że nowelizacja pozbawiła możliwości nabycia prawa do ulgi mieszkaniowej spadkobierców, którzy zawarli umowę o opiekę przed organem gminy, sprawowali ją przez 2 lata, a spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 roku.

Senat zaproponował przyznanie ulgi podatkowej właśnie tym osobom. Podatnicy, wobec których ustalono już zobowiązanie podatkowe bez uwzględnienia ulgi, mieliby możliwość wznowienia postępowania.