W obecnym stanie prawnym kwota wolna dla obywateli rozliczających PIT wynosi 3091 zł. Miesięczny dochód większości z posłów i senatorów składa się z dwóch elementów, tj. z uposażenia poselskiego w wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (9892,30 zł brutto), które przysługuje tzw. posłom zawodowym, czyli posłom niewykonującym innej pracy oraz z diety poselskiej w wysokości 2473,08 zł, która przysługuje każdemu posłowi. Uposażenie poselskie jest opodatkowane na zasadach ogólnych, a więc korzysta z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł. Dieta poselska natomiast, aż do kwoty 2280 zł miesięcznie jest wolna od podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie posła jest wolne od podatku do kwoty 30.451 zł w skali roku.

W przedłożonym projekcie zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w ustawie o PIT uchyla się zwolnienie dla diet posłów i senatorów określone w pkt 17 art. 21 ustawy o PIT. Pozostawione w mocy jest zwolnienie dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia innych funkcji obywatelskich (np. dla ławników). Dodatkowo, według projektu, uchyla się przepis blankietowy, tj. ust. 2 z art. 42 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który określa ogólne zwolnienie dla diet posłów i senatorów, do wysokości określonej w odrębnych przepisach. W efekcie całe wynagrodzenie, które otrzymuje poseł lub senator, będzie opodatkowane na tych samych zasadach, co wynagrodzenie pozostałych obywateli.