Podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT skracany jest w projekcie z 60 do 30 dni. Proponowane jest także skrócenie ze 180 do 60 dni terminu zwrotu podatku w przypadku, gdy podatnik nie sprzedał żadnego towaru lub usługi w okresie rozliczeniowym. Projekt skraca również z 25 do 15 dni termin zwrotu nadpłaconego VAT, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają m.in. z opłaconych faktur, dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji. Ponadto projekt znosi możliwość doraźnego przedłużania, decyzją naczelnika urzędu skarbowego, okresu zwrotu podatku VAT. Projekt (druk 2025) jest inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP Twój Ruch. Uzasadniał go poseł Jerzy Borkowski. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Dziś posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.