Projekt nowelizacji ustawy (druk sejmowy 2025) proponował skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadpłaconego podatku VAT z 60 do 30 dni.

Proponowano także skrócenie ze 180 do 60 dni terminu zwrotu podatku w przypadku, gdy podatnik nie sprzedał żadnego towaru lub usługi w okresie rozliczeniowym.

Projekt skracał również z 25 do 15 dni termin zwrotu nadpłaconego VAT, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikałyby m.in. z opłaconych faktur, dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji.

Proponowano też zniesienie możliwości doraźnego przedłużania, decyzją naczelnika urzędu skarbowego, okresu zwrotu podatku VAT.

Projekt był inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP Twój Ruch. W piątek, 7 lutego br. posłowie zdecydowali o odrzuceniu projektu.