SC wdraża nową usługę - e-załączniki

Jak poinformował resort finansów, Służba Celna wdraża możliwość załączania w formie elektronicznej dokumentów towarzyszących zgłoszeniu celnemu. Usługa e-załączniki będzie miała charakter dobrowolny dla przedsiębiorców.

Dotychczas, pomimo możliwości składania elektronicznych zgłoszeń celnych, zgłaszający był zobowiązany dostarczyć do urzędu dokumenty takie jak np. świadectwa fitosanitarne, świadectwa weterynaryjne, koncesje, certyfikaty zgodności - w oryginale, tzn. w wersji papierowej.

Teraz przedsiębiorcy będą mieli wybór. Będą mogli tak jak dotychczas dostarczyć wersję papierową lub jeśli będzie to dla nich wygodniejsze, przesłać odpowiednio zeskanowany dokument drogą elektroniczną.

Ta możliwość dotyczy zarówno dokumentów załączanych do zgłoszenia celnego podczas jego składania, jak i tych, żądanych przez urząd w trakcie weryfikacji zgłoszeń.

Usługa „e-załączniki" została przetestowana w wybranych jednostkach Służby Celnej. Działania pilotażowe zostały przeprowadzone przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej, a dodatkowo także przez wybrane oddziały celne izb celnych w Warszawie, Szczecinie i Gdyni. W pierwszej fazie pilotaż obejmował przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej do jednostek Służby Celnej realizujących procedurę obsługi standardowych zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów CELINA, ECS oraz NCTS, a w kolejnej fazie został rozszerzony o procedurę uproszczoną i realizację zgłoszeń celnych w tzw. „dostawie bezpośredniej".

Działania pilotażowe wykazały zarówno wiele korzyści z nowej usługi dla klientów Służby Celnej, jak również doświadczenia umożliwiające wdrożenie jej w skali całego kraju od 4 sierpnia 2014 r.

Dokonywanie zgłoszeń celnych z wykorzystaniem usługi „e-załączniki" ma charakter dobrowolny dla przedsiębiorców, którzy uwzględniając własne potrzeby i korzyści np. związane z uwarunkowaniami logistyczno-organizacyjnymi mogą każdorazowo podejmować decyzję, czy skorzystanie z przedmiotowej formuły pozwoli im osiągnąć wymierną korzyść w procesie nadawania towarom przeznaczenia celnego.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 19 sierpnia 2014 r.