Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z modyfikacją reguł walidacyjnych dotyczących elementu "masa brutto" w specyfikacji systemu ECS konieczne były zmiany w rozdziale IX "Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych".

Od dnia 8 kwietnia pole nr 31 otrzymuje brzmienie "pole 35 - w systemie ECS element "masa brutto" jest umiejscowiony w nagłówku dokumentu oraz w węźle "Towar".

W nagłówku podaje się łączną masę brutto ze zgłoszenia, a w węźle "Towar" podaje się masę brutto danej pozycji. Jeżeli wypełniona zostanie chociaż jedna pozycja towarowa w zakresie masy brutto to wszystkie pozostałe pozycje muszą być wypełnione w tym zakresie, a nagłówek zgłoszenia pozostaje niewypełniony.