Coraz ważniejszym zadaniem Służby Celnej staje się efektywne ograniczanie szarej strefy w gospodarce, w zakresie obrotu nielegalnymi towarami celnymi i akcyzowymi oraz nielegalnego hazardu - czytamy w raporcie. Jednocześnie przedsiębiorcy prowadzący legalną działalność gospodarczą oczekują ograniczenia do niezbędnego minimum działań kontrolnych, które wydłużają czas i podnoszą koszty prowadzenia działalności.

Opierając w większym stopniu kontrolę zgłoszeń celnych na analizie ryzyka, Służba Celna ogranicza ingerencję w legalny obrót poprzez znaczne obniżenie odsetka zgłoszeń celnych poddanych kontroli przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności w wykrywaniu nieprawidłowości.

Jak wynika z przedstawionego raportu, w latach 2008-2014 dwunastokrotnie (zmniejszono liczbę kontroli z 16,5 proc. do 1,41 proc.), natomiast skuteczność wykrywania nieprawidłowości pozostała na tym samym poziomie.

Skuteczność działań polskiej Służby Celnej potwierdza Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF. W corocznych raportach podsumowujących zwalczanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi w UE OLAF wskazuje Polskę na czołowych miejscach.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa