Nadwyżka samorządów w pierwszym kwartale wyniosła 7.743 mln zł wobec 19.970 mln zł deficytu planowanego na 2011 r. - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

W I kwartale 2011 r. samorządy osiągnęły 44.618 mln zł dochodów ogółem (tj. 25,5 proc. planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o 8,6 proc.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 36.875 mln zł, co stanowiło 18,9 proc. wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wydatki zrealizowane ogółem wzrosły o 7 proc.

W I kwartale 2011 r. zadłużenie w jednostkach samorządu terytorialnego wyniosło 55.451 mln zł i stanowiło 31,7 proc. planowanych dochodów ogółem, przy wskaźniku zadłużenia na koniec 2010 r. wynoszącym 33,8 proc.

MF podaje, że w I kwartale zadłużenie w było o 40,5 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast w stosunku do 2010 r. było wyższe o 0,6 proc. (PAP)