Wybrana podczas styczniowego Zjazdu Krajowa Rada ma opracować strategię działań komunikacyjnych na kolejne cztery lata z uwzględnieniem koncepcji przyjętej przez Krajową Radę III kadencji. Corocznie, w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego, ma być publikowane szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania środków na realizację strategii.

Krajowy Zjazd zdecydował, że środki na finansowanie realizacji strategii działań komunikacyjnych będą pochodzić ze środków finansowych pochodzących z pobieranych opłat za wpis na listę doradców podatkowych, przekazanych Krajowej Radzie Doradców Podatkowych przez ministra finansów, w kwocie nieprzekraczającej miliona pięciuset tysięcy złotych.

Działania służące promocji zawodu umożliwiającej zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych zostały uznane przez IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych za priorytetowe dla organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2014-2017.