Rada powołała także następujące zespoły problemowe ds. przygotowania materiałów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, są to:

  • Zespół ds. Statutu,
  • Zespół ds. Etyki,
  • Zespół ds. Finansów,
  • Zespół ds. Pozostałych.

Celem działania tych zespołów będzie opracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach przepisów korporacyjnych, które to materiały zostaną, jako rekomendacja Krajowej Rady Doradców Podatkowych, przedłożone do uchwalenia przez IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Wszystkie nowo powołane zespoły mają współpracować z Komisjami stałymi KRDP.

Źródło: Uchwała KRDP nr 10 i 11/2013 5 lutego 2013 r.