Resort finansów chce, by samorządy stopniowo ograniczały swoje deficyty budżetowe w związku z planowanym przyjęciem euro i koniecznością wypełnienia tzw. kryteriów konwergencji. W 2012 roku deficyt poszczególnych jednostek miałby wynieść maksymalnie 4 proc., w 2013 roku - 3 proc., w 2014 roku - 2 proc., a w roku 2015 i kolejnych - 1 proc.
- Chodzi o to, by samorząd, który nie będzie chciał w pełni wykorzystać przysługującego mu limitu, mógł udostępnić go innej jednostce, która potrzebuje go w większym wymiarze – wyjaśnia Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak dodaje, podczas środowego spotkania w Ministerstwie Finansów nie rozmawiano o szczegółach technicznych. Jednak udostępnianie deficytu mogłoby polegać na wzajemnym udzielaniu sobie przez samorządy pożyczek.

Źródło: Serwis samorządowy PAP