Podczas spotkania przedsiębiorców z Pawłem Cybulskim, zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Malinowski podkreślił, że Pracodawcy RP popierają rozwiązania zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego, zwłaszcza walkę z szarą strefą. Zaapelował do administracji rządowej o jak najszybsze porzucenie tendencji do izolowania się od środowisk przedsiębiorców i ich przedstawicieli, dzięki czemu usunięte zostaną bariery dla przedsiębiorczości, a administracja będzie mogła skorzystać z doświadczenia praktyków biznesu.

Paweł Cybulski, zastępca szefa KAS tłumaczył na spotkaniu, że łatwiej jest zmienić przepisy i regulacje niż mentalność i nastawienie ludzi. Dlatego poprosił przedsiębiorców o nieco cierpliwości. Zwrócił uwagę, że administracja skarbowa zmieniła model działania, chce skoncentrować się na tych, którzy w zamierzony i konsekwentny sposób starają się ominąć system podatkowy, świadomie działają wbrew prawu.

Zastępca szefa KAS wspomniał też o pewnym novum w strukturach administracji skarbowej: centrum obsługi kluczowych podmiotów, gdzie jeden pracownik będzie obsługiwał od jednej do trzech firm. Od 1 lipca w Mazowieckim Urzędzie Skarbowym startuje pilotaż z udziałem około 200 podmiotów, a od 1 stycznia przyszłego roku zakres takich usług zostanie rozszerzony na większą grupę podmiotów.

Cybulski zaznaczył, że KAS jest wykonawcą, a nie twórcą przepisów o podatku VAT czy o podatku dochodowym. Może jednak informować instytucje odpowiedzialne za tworzenie prawa o opiniach przedsiębiorców – i robi to. Zadeklarował, że Krajowa Administracja Skarbowa zdaje sobie sprawę z zagrożeń związanych z lobbingiem w złej wierze, ale pewnym gwarantem uczciwości są właśnie organizacje pracodawców i organizacje branżowe, które dbają o standardy w swoim środowisku.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów