Stopa referencyjna nadal wynosi 2,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 4,00 proc, stopa depozytowa 1,00 proc., a stopa redyskonta weksli 2,75 proc. w skali rocznej.

Najbliższa podwyżka stóp procentowych spodziewana jest najwcześniej na jesieni.

Zobacz:

Ekonomiści PKO BP prognozują wzrost stóp procentowych >>>