Jeśli chodzi o skargi z 2011 r., rozwiązanie oczekiwane przez wnioskodawcę osiągnięto w 16 sprawach. W 66 proc. spraw stawiane przez podatników zarzuty nie znalazły potwierdzenia merytorycznego. Często zdarza się, że podatnik zwraca się do RPO po upływie wszystkich terminów. Rzecznik nie może zmieniać decyzji administracyjnych, może jedynie zaskarżyć je do sądu administracyjnego na zasadach określonych w przepisach prawa, bądź też przystąpić do toczącego się postępowania sądowego.

Więcej czytaj w Gazecie Prawnej