W trakcie spotkania poruszono także kwestie związane z kosztami sądowymi mediacji, koniecznością wprowadzenia systemu bezpłatnej pomocy prawnej, realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. nieujawnionych źródeł dochodu, zawodem biegłego rewidenta oraz porozumieniem FATCA między Polską a USA.