Internetowa wymiana walut staje się coraz bardziej popularna m.in. ze względu na konkurencyjną ofertę kursu wymiany walut i szybkość transakcji. Nadal jednak nie ma uregulowań prawnych dla e-kantorów. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczą jedynie tradycyjnej działalności kantorowej. Nowe regulacje prawne zwiększyłby wymogi bezpieczeństwa funkcjonowania kantorów internetowych, a także wzmocniłyby ochronę interesów klientów. RPO poprosił więc MF o zajęcie stanowiska w kwestii zasadności stworzenia regulacji bezpośrednio dedykowanej działalności kantorów internetowych.