Wczoraj opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów zmieniające przepisy w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych dostosowujące polskie przepisy do regulacji unijnych. Nowe wzory formularzy uwzględniają preferencje dla wnioskodawców posiadających świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 766) wejdzie w życie 19 lipca.