Poza szkoleniami organizowanymi w Regionach na uczelniach wyższym w całym kraju ruszają studia podyplomowe adresowane m.in. do doradców podatkowych. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczyna się III edycja podyplomowych studiów międzynarodowych strategii podatkowych, a po raz pierwszy uczelnia ta organizuje podyplomowe studia z zakresu cen transferowych. Z kolei podyplomowe Studium dla Doradców Podatkowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie zainicjowane przez Mazowiecki Oddział KIDP spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że uczelnia już teraz zapowiada nabór na kolejną, przyszłoroczną edycję i zaprasza do udziału w niej doradców nie tylko ze stolicy i okolic, ale także z innych regionów kraju.

Jeśli chodzi o szkolenia i konferencje organizowane przez Regionalne Oddziały KIDP, to poza tematyka typowo podatkową i rachunkową (np. VAT, ceny transferowe, dokumentacja podatkowa), z zakresu Ordynacji podatkowej czy procedur postępowania przed sądami administracyjnymi, swoją wiedzę można poszerzyć o informacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy PFRON. W ofercie Regionalnych Oddziałów pojawiają się też kursy nauki języków obcych.

W planach - poza jednodniowymi szkoleniami - są także duże konferencje (np. 25 września br. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opodatkowanie przedsiębiorstw w Szczecinie) oraz szkolenia wyjazdowe (np. w dniach 1-3 października br. na temat orzecznictwa VAT i Ordynacji podatkowej w Sromowcach Niżnych).

Pełna oferta szkoleń dla członków Izby jest dostępna na stronach internetowych KRDP oraz w panelu mDoradca.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł