Głównym założeniem zaproponowanego przez MSWiA oraz resort finansów projektu jest objęcie procedurą nadzorczą uchwał samorządów zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ma to uchronić samorządy przed dokonywaniem nadmiernych wydatków z budżetu. Jeśli natomiast okaże się, że dany samorząd dokonuje nadmiernych wydatków w niekontrolowany sposób, RIO będzie mogła powiadamiać organy ścigania o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia w zakresie podejmowanych przez samorządy decyzji budżetowych.

Projekt nowelizacji zakłada także zmianę w zasadach powoływania komisji przeprowadzających konkursy na prezesów izb obrachunkowych a także usprawni proces odwoływania prezesa RIO.

Szczegóły w uzasadnieniu projektu >>

 

Dowiedz się więcej z książki
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł