Przygotowane przez rząd zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych mają zwolnić od tego podatku od 2009 r. działania restrukturyzacyjne podejmowane przez spółki kapitałowe. Chodzi o łączenie firm, podział, wniesienie do spółki aportu w postaci oddziału innej spółki kapitałowej oraz wymianę udziałów w takich spółkach. Obecnie czynności takie są opodatkowane 0,5 proc. podatkiem.

Z podatku zwolniona ma zostać także zmiana umowy spółki związana z przeniesieniem z jednego kraju Unii Europejskiej do innego rzeczywistego ośrodka zarządzania firmą lub jej statutowej siedziby. Firmy nie będą musiały płacić podatku także w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.

Wiceminister finansów Ludwik Kotecki powiedział, uzasadniając propozycje rządu, że wejście w życie nowych przepisów nie spowoduje ujemnych skutków dla budżetu państwa ani gmin. „Nieznaczne uszczuplenie dochodów gmin zostanie zniwelowane dzięki doprecyzowaniu przepisów dotyczących pożyczek udzielanych między osobami obcymi" - powiedział Kotecki.

Zdaniem rządu proponowane zmiany powinny ułatwić przepływ kapitału między spółkami kapitałowymi. Nowelizacja jest też konieczna ze względu na wejście w życie 12 lutego tego roku unijnej dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. W Polsce funkcję podatku kapitałowego pełni PCC. Na wdrożenie dyrektywy państwa Unii mają czas.

Wiceminister Kotecki poinformował - pytany przez posła Edwarda Wojtasa z PSL - że przedmiotem analiz ministerstwa jest także ewentualne wprowadzenie zwolnienia z PCC pożyczek udzielanych spółkom przez ich udziałowców lub akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. „Zwróciliśmy się do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź. Podejmiemy decyzję jak ją otrzymamy" - oświadczył Kotecki.
Po pierwszym czytaniu Sejm skierował projekt zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych do dalszych prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.