Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym z cyklu dyskusji. Jak tłumaczy MF, forum ma być stałą platformą dyskusyjną o cenach transferowych między administracją skarbową a biznesem, światem nauki i organizacjami pozarządowymi.

Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji Radosław PiekarzCeny transferowe. Nowe zasady dokumentacji >>

Minimum cztery spotkania w roku
Spotkania mają się odbywać co najmniej raz na kwartał. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu. MF zwraca uwagę, że publiczny dostęp do wyników prac przyczyni się do zwiększenia pewności stosowania prawa w obszarze cen transferowych. Co więcej, dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen pomoże w opracowaniu rozwiązań, które uwzględnią zarówno interes finansów publicznych, jak też będą zaakceptowane przez uczestników rynku i stosowane w praktyce gospodarczej. Spotkanie są bezpłatne. Ich przebieg można także śledzić online na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
LEX Biblioteka Podatkowa >>

Problemy praktyczne
Uczestnicy dzisiejszego spotkania podkreślali, że jedną z najtrudniejszych kwestii jest identyfikowanie transakcji porównywalnych. Niełatwe jest również określanie wartości danej transakcji oraz analizy benchmarkingowe.

Zdaniem Radosława Maćkowskiego, doradcy podatkowego, partnera w MVP Tax, I  Forum Cen Transferowych to bardzo ciekawa inicjatywa komunikacyjna i nowe otwarcie w relacjach Ministerstwo Finansów – podatnicy. Na plus należy ocenić organizację wydarzenia w przestronnej Sali Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zastosowanie interaktywnych technologii będących standardem w niektórych branżach (relacja livestream, głosowanie i zadawanie pytań na żywo) oraz możliwość rozmowy w kuluarach z przedstawicielami biznesu, ministerstwa oraz doradztwa podatkowego. Według Maćkowskiego pewnym minusem jest, że w wydarzeniu nie brali udział przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej - a szkoda, bo być może mogliby się na żywo odnieść do niektórych krytycznych wypowiedzi kierowanych pod ich adresem. Jego zdaniem forum mogło być też lepiej ustrukturyzowane, zwłaszcza część Q&A (pytania i odpowiedzi), gdy czasami uczestnicy dość mocno odchodzili od głównego tematu – analizy benchmarkingowej, a część pytań po prostu nie znalazła odpowiedzi. Licznie zebrani uczestnicy oraz dużo zadawanych pytań pokazuje jednak, że na tego typu sposób komunikacji z ministerstwem finansów, zwłaszcza w zakresie cen transferowych, istnieje zapotrzebowanie. Wydaje się też, że istnieje zapotrzebowanie na dalsze prace w grupach roboczych złożonych z przedstawicieli podatników i ministerstwa. Grupy te mogłyby opracować odpowiedzi na pytania zadane w trakcie I Forum Cen Transferowych, które podczas samego wydarzenia nie były albo nie mogły być udzielone. Ekspert wyobraża sobie także zorganizowanie takiego forum w innej palącej kwestii podatkowej – karuzel VAT i stworzenia listy działań tzw. należytej staranności dla podatników VAT, którzy o udział w takich karuzelach nie chcą być posądzani.

Przewodnik po dokumentacji cen transferowych Radosław Piekarz  Przewodnik po dokumentacji cen transferowych. Nowe zasady od 2018 roku. Przykłady dokumentacji krok po kroku >>