Oba projekty, zrealizowane przez Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwa Finansów, przyczyniły się do budowy i rozwoju nowoczesnego środowiska teleinformatycznego. Zapewnia ono wysokiej jakości parametry techniczne i bezpieczeństwa oraz rozwój nowoczesnych technologii – Cloud Computing oraz rozwiązań informatycznych, jak CloudStore MF.

W ramach projektu KiC wybudowano Centrum Przetwarzania Danych MF (CPD MF), wyposażono go w sprzęt teleinformatyczny oraz skonsolidowano i zmigrowano do CPD MF systemy informatyczne resortu finansów. Natomiast projekt IeU polegał m.in. na dostosowaniu usług transmisji danych resortu finansów, wdrożeniu centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem. Uzyskano dzięki temu bezpieczne, wydajne i elastyczne środowisko dla funkcjonowania e-usług.

Konferencja kończąca realizację projektów KiC i IeU, która odbyła się 19 listopada br. w Ministerstwie Finansów z udziałem przedstawicieli centralnych urzędów państwowych i innych instytucji publicznych była okazją do prezentacji osiągniętych efektów oraz podzielenia się doświadczeniami z realizacji.