1 sierpnia 2016 r. wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli nowelizacja z 7 lipca 2016 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Pakiet zakłada, że VAT jest płacony w przypadku sprowadzenia do kraju paliwa nabytego wewnątrzwspólnotowo. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw zasadniczo powstaje w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek pomniejsza podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

Zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług podstawą naliczania podatku jest aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów i udostępniana na okresy dwutygodniowe. Ceny uwzględniają ceny hurtowe paliw silnikowych w Polsce.

Na stronie resortu finansów zostały opublikowane ceny paliw na okres od 21 listopada do 4 grudnia 2016 r. Cena benzyny bezołowiowej 95 określona została na 1752 zł za m3, benzyny bezołowiowej 98 na 1991 zł/m3, oleju napędowego (typu Eurodiesel, Ekodiesel) na 1924 zł/m3, a gazu płynnego LPG na 1314 zł/m3.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów