Wraz ze zgłoszeniem, jakie kandydat na biegłego rewidenta musi złożyć, należy wypełnić elektroniczne zgłoszenie dostępne na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz uiścić opłatę wstępną w wysokości 800 zł. Tych, którzy zostaną dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, czeka dziesięć pisemnych egzaminów oraz praktyka i aplikacja.

Po egzaminie dyplomowym uzyskają oni najbardziej prestiżowy tytuł zawodowy, jaki może uzyskać specjalista z sektora księgowo-finansowego w Polsce. To spośród biegłych rewidentów rekrutowani są menedżerowie finansowi średniego i wyższego szczebla. Biegły rewident to nie tylko księgowy czy audytor, ale też w coraz większym stopniu doradca, który może wspierać firmę w dostępie do kapitału, doradztwie podatkowym, przygotowaniu sprawozdania czy przeglądzie rachunkowości.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów