W celu wypełnienia powyższego zadania Zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych mogą zawierać porozumienia o współpracy w zakresie organizowania form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Co istotne, uczestnictwo doradcy podatkowego w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez inny niż właściwy dla niego Regionalny Oddział Izby odbywa się na warunkach finansowych takich samych, jak dla doradców podatkowych objętych właściwością tego Regionalnego Oddziału.

Przepisy przewidują różnego rodzaju formy kształcenia: może to być udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego lub inne formy prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych, takich jak konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady czy publikacje.