W przypadku refakturowania kosztów eksploatacji lokalu za zeszły rok należy zastosować stare stawki VAT, czyli 7% lub 22%.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podmiot wystawiający refakturę kosztów traktowany jest tak, jakby samodzielnie świadczył usługę objętą refakturowaniem. Zgodnie z nowym art. 41 ust. 14e ustawy o VAT, jeżeli fakturę dotyczącą okresów rozliczeniowych w 2011 r. wystawiono jeszcze w 2010 r., wówczas niezbędna jest korekta stawki podatku poprzez wystawienie faktury korygującej nie później niż do końca czerwca 2011 r. Poza tą regulacją w odniesieniu do refaktury kosztów eksploatacji ustawodawca nie wprowadził szczególnej metody ich rozliczenia, stąd stosować należy przepisy ogólne uzależniające określenie stawki od momentu wykonania takiej usług, tj. art. 41 ust. 14a ustawy o VAT. Zatem jeśli będziemy refakturować koszty eksploatacji lokalu za grudzień zeszłego roku, to powinniśmy zastosować stawki 7% i 22%.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 stycznia 2011 r.