W Rudzie Śląskiej jest ok. 2,2 tys. budynków objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do rejestru zabytków. Zwolnienie od podatku obejmować będzie budynki, które bezpośrednio przylegają do chodnika lub jezdni.

Więcej w Serwisie Samorządowym - Wyremontuj elewacje budynku i nie płać podatku od nieruchomości