Przyjęte przez KRDP dokumenty otwierają możliwość do nawiązania długofalowej współpracy z wydawnictwami  poprzez udzielanie przez wydawnictwa wsparcia Izbie w realizacji jej statutowych zadań, w szczególności polegających na ułatwianiu doradcom podatkowym podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapewnianiu warunków należytego wykonywania zawodu, ochronie interesów zawodowych oraz integracji środowiska.

W oparciu o umowy generalne przez KIDP doradcy podatkowi będą mogli korzystać z rabatów na zakup publikacji książkowych, produktów elektronicznych oraz szkoleń o tematyce podatkowej. Ponadto zawarte umowy umożliwią współpracę z wydawnictwami  w ramach wspólnych inicjatyw edukacyjnych dla doradców podatkowych realizowanych na poziomie regionalnym i centralnym (szkolenia, konferencje, seminaria tradycyjne i on-line) w celu szkolenia doradców podatkowych, promocji działań Izby i promocji narzędzi prawnych dla doradców podatkowych.

 

Polecamy konferencje:

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego
Czytaj więcej >>

Nowoczesna Kancelaria Doradcy Podatkowego/Biegłego Rewidenta
Czytaj więcej >>

Doradca Podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiebiorcy
Czytaj więcej >>

Już wkrótce kolejne edycje konferencji.