Chodzi o przedstawiony pod koniec kwietnia dokument pt. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Jest to pewnego rodzaju zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców.

Należyta staranność w VAT >>

Ministerstwo Finansów będzie teraz na bieżąco weryfikować funkcjonowanie metodyki.

- Na bazie tych doświadczeń będziemy kwartalnie monitorować skutki tej nowej praktyki, nowej procedury, będziemy dalej reagować – powiedział Gruza. Podkreślił jednak, że stworzenie zestawu zasad gwarantujących bezpieczeństwo w postaci swego rodzaju checklisty dla przedsiębiorców nie było możliwe.

Więcej o Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przeczytasz tutaj. >>