Od nowego roku każde nieodpłatne przekazanie towaru będzie podlegało VAT. Podatnicy będą więc musieli wystawiać faktury wewnętrzne.

Od 1 stycznia 2011 r. polskie przepisy zostaną dostosowane do 112 Dyrektywy VAT. Niektóre nowe regulacje będą niekorzystne dla podatników. Zmiana będzie dotyczyła wszystkich firm, które np. organizują promocje, imprezy albo spotkania dla pracowników lub osób niezwiązanych z firmą (np. kontrahentów i klientów) i w ramach tych imprez przekazują nieodpłatnie towary.

Zgodnie z projektem z 14 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, opodatkowaniu VAT będą podlegać wszelkie nieodpłatne przekazania towarów, jeżeli podatnikom przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Podatnicy w momencie nieodpłatnego przekazania towarów będą mieli obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i opodatkowania nieodpłatnego przekazania.

Z dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, iż nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

źródło: Gazeta Prawna, 7 grudnia 2010