Jeden proc. podatku dochodowego można przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl, redagowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, znajduje wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku dochodowego za 2014 r.

Zobacz: Procent z PIT tylko dla organizacji znajdujących się w wykazie >>

Są to organizacje, które otrzymały status OPP do 30 listopada 2014 r. oraz te, które otrzymały ten status w latach wcześniejszych i wywiązują się z obowiązków sprawozdawczych.

W 2014 roku 56 proc. podatników przekazało w sumie 506,6 mln złotych na rzecz OPP - czytamy na stronie internetowej premiera.

Najwięcej otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na drugim miejscu była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, a na trzecim miejscu Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

Wszystkie te organizacje prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli na konkretną osobę - podopiecznego fundacji.

Jak przekazać 1 proc. podatku?

Urząd Skarbowy sam wpłaci 1 proc. podatku na konto wybranej przez podatnika organizacji. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wypełnimy odpowiednią rubrykę, podając numer KRS wybranej organizacji oraz obliczoną kwotę 1 proc. podatku