Nowelizacja zakłada likwidację od 1 marca br. wymogu powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz wprowadzenie możliwości informowania o ustanowieniu i odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji w formie elektronicznej.

Obecnie przesyłanie deklaracji lub zeznania podatkowego drogą elektroniczną wymaga zakupienia bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Projekt nowelizacji z 13 stycznia 2009 r. nie przewiduje rezygnacji z bezpiecznego e-podpisu.

Kolejnym etapem jest tzw. procedura rejestracyjna w urzędzie skarbowym, która wymaga zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego oraz zgłoszenia drogą elektroniczną o osobach upoważnionych do składania e-deklaracji w jego imieniu. Jeśli podatnik nie chce nikogo upoważniać, musi ponownie wpisać swoje dane. Po nowelizacji podatnicy nie będą musieli już składać formularzy ZAW-E1 i ZAW-E2. Jeśli jednak będą chcieli ustanowić pełnomocnika, będą mogli to zrobić w formie elektronicznej.

Kolejną dobrą wiadomością dla przedsiębiorców jest fakt, że w projekcie nowelizowane mają być również przepisy ustawy o opłacie skarbowej. Na ich podstawie zgłoszenie osoby upoważnionej na formularzu ZAW-E2 oraz nowe pełnomocnictwa do składania e-deklaracji nie podlegają opłacie skarbowej.
PKPP Lewiatan ma nadzieję, że zarówno Ministerstwo Finansów, jak i parlament w trakcie prac dołożą wszelkich starań, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać już od 1 marca. Pozwoli to podatnikom na łatwiejsze i szybsze składanie zeznań rocznych za rok 2008 w formie elektronicznej. „Cieszy nas każde rozwiązanie ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej, a za takie należy uznać upraszczanie procedur składania zeznań podatkowych”– poinformowała PKPP Lewiatan.