Najwięcej urzędów zostało nagrodzonych w województwie mazowieckim - 15, zachodniopomorskim - 6, kujawsko-pomorskim - 5 i śląskim - 5. Wyróżnione US otrzymały tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2015. Prawo używania tytułu przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Celem konkursu było promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą życzliwej i profesjonalnej relacji. Urzędy skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do kanclerzy lóż regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym.

Na konkurs wpłynęło ponad 23 tysiące ankiet, w których przedsiębiorcy wskazywali na profesjonalizm oraz pozytywne nastawienie urzędników do podatnika. Sugerowali też m.in. zwiększenie liczby dni w tygodniu z wydłużonym czasem pracy urzędów, uruchomienie kanału elektronicznego do porad video, ujednolicenie wydawanych interpretacji podatkowych dotyczących takich samych zagadnień, czy ograniczenie do minimum osobistego stawiania się w urzędzie.

Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała 13 lat temu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club. Konkurs jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego podstawowym celem jest zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości, akceptacji wzajemnych praw i obowiązków, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki.