Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy jest organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów od 2003 r. W poprzedniej edycji wyróżniono 78 urzędów skarbowych z całego kraju.

Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy ma charakter niekomercyjny i służy promocji wysokich standardów obsługi przez urzędy oraz tworzeniu życzliwych relacji między administracją skarbową a przedsiębiorcami. Chodzi także o zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków. Ocenie przedsiębiorców podlega całokształt pracy urzędów skarbowych, m.in.: kompetencje pracowników, sprawność procesu obsługi klientów, tempo załatwiania spraw oraz przystępność przygotowanych przez urzędy materiałów informacyjnych. W tym roku przedsiębiorcy mogą wypełniać ankiety z ocenami urzędów do 21 maja. Następnie w lożach regionalnych BCC odbędą się spotkania podsumowujące przebieg konkursu z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji przedsiębiorców biorących udział w konkursie. W zeszłym roku do BCC wpłynęło ponad 16 tys. ankiet.

Rozstrzygnięcie tegorocznej, IX edycji konkursu, odbędzie się 21 czerwca. Dodatkowe informacje o konkursie (wraz z ankietą) na stronie Business Centre Club.

źródło: www.mf.gov.pl