Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" jako ogólnopolskie niekomercyjne przedsięwzięcie przeprowadzono po raz pierwszy w 2003 r. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.

Urzędy skarbowe oceniane są na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnianej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlega jakość obsługi podatnika w urzędzie skarbowym oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników urzędu. Te urzędy skarbowe, które zdobędą największą ilość punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy". Prawo używania tytułu przysługuje przez jeden rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu - ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów nastąpi 29 czerwca 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club