Resort finansów wyraźnie podkreślił, że na kwalifikację czynności jako nieodpłatnego świadczenia usług nie wpływa ustanowienie (i nieprzekroczenie) limitu rozmów. Decydujący jest prywatny charakter rozmów (nawet nielimitowanych) oraz fakt, że pracodawca nie pobiera za to wynagrodzenia.

Więcej w Rzeczpospolitej