Najogólniej rzecz ujmując, promocja to informowanie otoczenia o kancelarii podatkowej i jej usługach. Jej celem jest wytworzenie wśród nabywców przychylnego nastawienia do firmy po to, by korzystali oni z jej usług i polecali innym potencjalnym klientom.

Promocja polega na informowaniu o tym, że kancelaria działa na rynku, jakie świadczy usługi, czym te usługi się charakteryzują, czym wyróżnia się spośród konkurencji. Celem promocji jest również przekonywanie obecnych i potencjalnych klientów o korzystnych różnicach i przewadze świadczonych przez kancelarię usług nad ofertą konkurencji oraz wzmacnianie przychylnej postawy otoczenia do prowadzonej działalności. Wreszcie promocja służy przypominaniu i podtrzymywaniu zainteresowania ofertą kancelarii, w celu zapobieżenia utracie klientów.

Działania promocyjne mogą być realizowane w następujących formach:

- reklamy,

- public relations,

- akwizycji,

- wspierania sprzedaży.

Instrumenty te dobiera się odpowiednio do wyznaczonych celów i potrzeb kancelarii – możliwa jest kombinacja wszystkich, ale również korzystanie z jednej lub dwóch form promocji.

Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym w dniu 7 sierpnia 2010 r., poprzez wykreślenie z art. 38 udp ust. 1, został zniesiony całkowity zakaz reklamy usług doradztwa podatkowego. Zmiana ta wynikała z postanowień dyrektywy usługowej, nie bez znaczenia jest też ogólna tendencja liberalizacji ograniczeń w zakresie reklamy w obrębie zawodów prawniczych i pokrewnych. Doradcy mogą więc reklamować swoje usługi, choć z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z zasad etyki zawodowej. Dopuszczenie możliwości korzystania z tej formy promocji nie spowodowało jednak wzrostu zainteresowania reklamą. Najbardziej skuteczną formą promocji w zakresie usług doradztwa podatkowego pozostaje public relations i wspieranie sprzedaży.