Promocja usług to informowanie nabywców (grupy docelowej) o przedsiębiorstwie i jego ofercie w celu zwiększenia wiedzy na temat jego działalności i oferty. Pomaga też zdobyć przychylność wobec przedsiębiorstwa. Promocję określa się jako jedną z poza cenowych form zwiększania konkurencyjności. Istotne jest, że promocja polega na dwukierunkowej wymianie informacji. Z jednej strony przedsiębiorstwo informuje potencjalnych klientów (i otoczenie) o swojej działalności, a z drugiej uzyskuje informację o potrzebach i oczekiwaniach klientów.

Wśród form promocji wymienia się public relations (PR) reklamę, promocję sprzedaży i promocję osobistą (akwizycję). W usług profesjonalnych, z uwagi na ich szczególny charakter i rolę oraz znaczenie relacji pomiędzy usługodawcą i klientem, najskuteczniejszym narzędziem jest PR. Reklama stosowana jest rzadziej, przede wszystkim z uwagi na mniejszą skuteczność, a także ograniczenia, które wynikają z regulacji kodeksów etyki zawodowej ustalanych przez samorządy zawodowe (zgodnie z dyspozycjami odpowiednich ustaw).

Szczególne znaczenie w promocji ma komunikacja, przy czym chodzi tu zarówno o przekazywanie informacji w kontaktach bezpośrednich, jak i pośrednio, np. przez wszelkie formy komunikacji pisemnej. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od tego, czy działa w oparciu o strategię marketingową czy robi to intuicyjnie, komunikuje się z otoczeniem, budując swoją markę i wizerunek. Mając określoną z góry koncepcję promocji, łatwiej dobrać najskuteczniejsze instrumenty, które przybliżą nas do zrealizowania założonego celu i rozwoju prowadzonej działalności.