Zadaniem tak skonsolidowanej administracji będzie ograniczenie skali oszustw podatkowych oraz zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych. Jej działanie ma umożliwić obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do pozyskiwanych dochodów budżetowych.

Dzięki powołaniu KAS zwiększyć się ma efektywność i skuteczność kontroli wywiązywania się podatników ze zobowiązań podatkowych, dobrowolność wypełniania obowiązków podatkowych. KAS zapewni również szybką i rzetelną weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach podatkowych i dokumentach celnych, a także lepszy standard obsługi podatnika.

Rada Ministrów poparła ponadto poselski projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej przewidujący wcześniejsze utworzenie izb administracji skarbowej, które będą odpowiedzialne w znaczącym stopniu za wdrożenie reformy. Rząd zwrócił uwagę, że należy uaktualnić termin wejścia w życie przepisów dotyczących tych izb. Analogicznie należy określić termin wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Informacji Skarbowej, pełnomocnika ds. organizacji Krajowej Informacji Skarbowej oraz pełnomocnika ds. utworzenia Krajowej Informacji Skarbowej.