Projekt przewiduje zmiany w obliczaniu podatku od umów autorskich, zawieranych np. przez: artystów, dziennikarzy, naukowców i wynalazców. Zaproponowano w nim, aby odpisywanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów ograniczone było limitem wynoszącym 42.764 zł rocznie.

W kwestii ulgi na dzieci, zgodnie z projektem, w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga nie zmieni się. Ulga nie będzie przysługiwać rodzicom będącym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny przekroczy 112 tys. zł. Nie będą nią objęci również rodzice wychowujący jedno dziecko, którzy nie są w związku małżeńskim, a których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł.

Zniesiona ma zostać także ulga z tytułu użytkowania internetu, której funkcjonowanie zdaniem rządu, ze względu na rozwój w ostatnich latach usług internetowych, a w rezultacie spadek ich cen i rosnącą liczbę użytkowników sieci, nie znajduje juz uzasadnienia.

Czytaj także:

Zamożne rodziny z jednym dzieckiem stracą na zmianach w PIT

Artyści, dziennikarze i twórcy mogą odliczyć ponad 42 tys. zł