Projekt zmiany ustawy o CIT trafił do Komisji Finansów Publicznych
 

Projekt zakłada uchylenie przepisu zwalniającego od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) niektóre dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Uchylany przepis mówi, że od podatku CIT są wolne dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z ich utrzymaniem. Natomiast opodatkowane są dochody uzyskane z każdej innej działalności.

 

Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.