Zobacz: Rząd ma założenia do projektu budżetu na 2016 r. >>

Dane dotyczące sytuacji w polskiej gospodarce w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. wskazują, że PBK wzrośnie w stopniu wyższym niż prognozowane przez rząd w Programie Konwergencji 3,4 proc. Rośnie produkcja sprzedana przemysłu, sprzedaż detaliczna, i płace w sektorze przedsiębiorstw. Rośnie także zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (zatrudniających 10 i więcej pracowników) - w ciągu 6. miesięcy br. zatrudnieniu wzrosło o 1,1 proc., co wraz ze wzrostem wynagrodzeń zwiększyło fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw o ok. 6 proc. (realnie).

Wyraźnie poprawie się sytuacja gospodarcza u naszych głównych partnerów handlowych, szczególnie w przemyśle. Wpływa to na utrzymywanie się wysokiej dynamiki eksportu - w ciągu pierwszych 5. miesięcy 2015 r. export wzrósł o 6,2 proc. r/r (euro). Przy niewielkim wzroście importu (0,9 proc.) export netto ciągle był zatem w pierwszym półroczu 2015 r. czynnikiem wzrostu PKB.

Bardzo silnie wzrosły w 1. kwartale br. inwestycje w gospodarce (o 11,4 proc.). W efekcie PKB wzrosło w 1. kwartale 2015 r. o 3,6 proc. i wszystko wskazuje na to, że dynamika będzie w kolejnych kwartałach rosła, aż do 4 proc. w 4. kwartale br. Polska gospodarka ma zatem szansę na wzrost w całym 2015 r. na poziomie 3,7-3,8 proc. Podnosi to istotnie bazę dla wzrostu PKB w 2016 r. Osiągniecie wzrostu PKB o 3,8 proc. w 2016 r. będzie przy takiej bazie trudne. Tym bardziej, że przed Polską wybory parlamentarne i ryzyka z tym związane dla gospodarki, w tym przede wszystkim dla finansów publicznych.

Biorąc to pod uwagę Konfederacja Lewiatan uważa, że prognozy wzrostu PKB w 2016 r. powinny zostać skorygowane do poziomu 3,6-3,7 proc. I to mimo systematycznej poprawy sytuacji na rynku pracy. Część efektów tej poprawy zasili bowiem oszczędności, zgodnie z wyraźnym trendem spadku udziału wydatków w dochodach rozporządzalnych. A także mimo zakładanego przez nas silniejszego niż prognozowany w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2016 wzrostu zapasów.