Został nim prof. dr hab. Adam Mariański. Nowo wybrany przewodniczący jest doradcą podatkowym i adwokatem, profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz partnerem zarządzającym w Mariański Group.

Specjalizuje się w sukcesji podatkowej, podatkach dochodowych, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym.

Ministerstwo Finansów będzie współpracować z doradcami >>

Po ogłoszeniu wyniku wyborów prof. Mariański zaznaczył, że tajemnica zawodowa jest podstawowym elementem zawodów zaufania publicznego. Zwrócił uwagę, że jej uchylenie, bądź jakakolwiek w nią ingerencja, byłoby istotnym zmniejszeniem roli doradcy podatkowego jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego. Dlatego Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła w tym zakresie uchwałę, że obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych nie powinien ciążyć na doradcy podatkowym. Dodał, że nie ma zgody na uchylenie tajemnicy zawodowej zarówno dla doradców podatkowych, jak i innych zawodów zaufania publicznego.