Do przychodów osoby zatrudnionej w telewizji na stanowisku producenta i na stanowisku kierownika produkcji można stosować 50% koszty uzyskania przychodów przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli praca wykonywana jest pracą twórcza, tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2010 r., sygnatura IPPB2/415-639/10-2/AS.

Jak stwierdził podatnik w swoim wniosku, producent i kierownik produkcji wykonują pracę składającą się z czynność twórczych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, prawnych, które prowadzą do utworzenie utworów audiowizualnych. W związku z tym, w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu decyduje tutaj wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa autorskiego. Forma stosunku prawnego, w ramach którego wykonywane są prace twórcze, czy to będzie umowa o pracę, czy też umowa o dzieło lub zlecenie, nie ma znaczenia dla kwalifikacji prac twórczych w zakresie normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.

Jolanta Mazur