Celem studiów jest opanowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego, prawa skarbowego oraz rachunkowości koniecznych do profesjonalnej obsługi obrotu podatkowego i skarbowego. Założeniem studium jest ponadto przygotowane słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Studia adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, pracowników organów administracji podatkowej i skarbowej, pracowników firm zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, prawników, ekonomistów oraz przedsiębiorców. Warunkiem złożenia aplikacji jest ukończenie studiów wyższych II stopnia.

- Podstawowym atutem studiów prawa podatkowego na Uczelni Łazarskiego jest grono wykładowców, do którego zaprosiliśmy wybitnych praktyków z największych w Polsce kancelarii prawnych i podatkowych, jak i znanych pracowników naukowych oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wysoki poziom studiów oparty jest na doświadczeniu i autorytecie naszych wykładowców, a także bogatym programie, w którym – poza zagadnieniami prawa podatkowego – przewidziano zajęcia z podstaw rachunkowości oraz kilku gałęzi prawa niezbędnych do opanowania i stosowania tak trudnej dziedziny wiedzy, jaką jest prawo podatkowe. - dr Artur Rycak, kierownik studiów „Prawo podatkowe”.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kadry oraz kierunku znajdują się tutaj:

http://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-praktykow-prawa/studia-podyplomowe/prawo-podatkowe/