Nowy kierunek współtworzą wydziały Zarządzania oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorzy zaprosili przedstawiciela Krajowej Rady Doradców Podatkowych do Rady Kierunku – na te funkcję wyznaczono Przewodniczącego KRDP.

Jak czytamy na stronie internetowej kierunku, wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na prowadzeniu podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa, prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych. Organizatorzy informują, że kierunek ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny - łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie.  Studia na kierunku Prawo podatkowego i rachunkowość ruszają w roku akademickim 2012/2013, szczegóły znajdują się na oficjalnej stronie kierunku.