Kompleksowa analiza tych uprawnień, jakiej dokonał Paweł Selera w książce "Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT" która ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, ma w związku z tym ogromne znaczenie nie tylko dla oceny skutków podatku VAT w kraju, ale także w obszarze Unii Europejskiej.

Jak zauważa autor tej publikacji, prawo do odliczenia, przechodziło w Polsce i wciąż przechodzi ciągłe ewolucje. W istocie najważniejsze zmiany wprowadzone w zakresie podatku od towarów i usług od wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., również dotyczą prawa do odliczenia, zwłaszcza w zakresie jego wykonywania, a także ograniczeń (wyłączeń). Kolejne istotne zmiany w obszarze ograniczeń w prawie do odliczenia, dotyczące pojazdów samochodowych, weszły w życie 1 kwietnia br. Zwłaszcza w tym ostatnim newralgicznym obszarze następują permanentne (i zapewne nie ostatnie) zmiany, co nie przyczynia się do realizacji postulatu pewności i stabilności prawa podatkowego.

Monografia "Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT" stanowi próbę analizy problematyki samej natury prawa do odliczenia podatku naliczonego, jego zakresu, zwłaszcza w kontekście wyłączeń (ograniczeń) w prawie do odliczenia, jak i problematyki zwrotu podatku naliczonego. W szczególności celem opracowania jest przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i na ile polskie regulacje dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego, zwłaszcza wyłączeń i ograniczeń tego prawa, są zgodne z prawem unijnym oraz jakie normy prawa unijnego powinny być w tym kontekście brane pod uwagę.

W opracowaniu skomentowano kluczowe zagadnienia związane z problematyką podatku naliczonego, w tym:
- wyłączenia i ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego,
- zwrot podatku naliczonego dla podatników krajowych i zagranicznych,
- korektę podatku naliczonego.

Przeanalizowano również kwestie zakresu związku podatku naliczonego ze sprzedażą opodatkowaną podatnika oraz znowelizowane z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisy dotyczące powstania i realizacji prawa do odliczeń. Ze względu na kluczowe dla przedsiębiorców zmiany obowiązujące od początku 2014 r. oraz od 1 kwietnia 2014 r. dużo uwagi poświęcono systemowi ograniczeń w prawie do odliczenia.

 Książka "Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT" dostępna jest w przedsprzedaży w księgarni internetowej Profinfo >>