Obecnie jednym z warunków wpisania na listę doradców podatkowych jest odbycie w Polsce dwuletniej praktyki zawodowej. Nowe przepisy skrócą ten okres do sześciu miesięcy.

Ponadto zmieni się miejscy odbywania praktyk. Obowiązujące w tej chwili przepisy ustawy o doradztwie podatkowym przewidują, że praktyka zawodowa obejmuje zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego. Praktykę po zdaniu egzaminu odbywa się w urzędach i w izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej, u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.

Po deregulacji praktyki zawodowe po zdaniu egzaminu będą odbywać się wyłącznie u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego, a ich celem będzie zapoznanie się z wykonywaniem doradztwa podatkowego.