Grupa robocza ds. monitorowania trendów CSR przy zespole Ministra Rozwoju do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw opracowała praktyczny poradnik dla raportujących informacje niefinansowe. Poradnik ma pomóc organizacjom w przygotowaniu się do procesu raportowania. Pozwala on szybko zorientować się w zagadnieniu raportowania niefinansowego i wskazuje konkretne narzędzia, które każda z organizacji może zastosować. – Poradnik pokaże korzyści raportowania, przegląd wytycznych i standardów oraz praktyczne wskazówki dotyczące sposobów raportowania – mówi Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz członek zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. I dodaje, że dokument będzie szczególnie przydatny biegłym rewidentom, którzy dzięki wiedzy, doświadczeniu w sprawozdawczości oraz swojemu warsztatowi, będą naturalnym partnerem przedsiębiorców w poszukiwaniu odpowiedzi na ważne i trudne pytanie – jak rzetelnie zmierzyć i opisać odpowiedzialność. – W ciągu ostatnich lat rozwinęły się standardy raportowania i pojawił się obowiązek raportowania nałożony unijną dyrektywą. Jednocześnie proces raportowania danych niefinansowych traci charakter obowiązku administracyjnego a staje się nieodłącznym elementem komunikacji biznesowej z interesariuszami – tłumaczy Liliana Anam, menedżer zarządzający firmą CSRinfo i współautorka poradnika. Z kolei Jacqueline Kacprzak, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw dodaje, że sporządzane przez firmy raporty społeczne stanowią również potwierdzenie, iż mimo bieżących trudności gospodarczych, czynniki społeczne i środowiskowe są równie istotne w realizacji polityki rozwoju jak i czynniki ekonomiczne.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów udostępniła biegłym rewidentom także polską wersję materiału opracowanego przez Federację Europejskich Księgowych (FEE). Dokument dotyczy roli biegłych rewidentów w weryfikacji spełnienia wymogów Dyrektywy UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. W opracowaniu FEE wyjaśnia praktyczne znaczenie wymogów Dyrektywy oraz wskazuje, w jaki sposób europejscy zawodowi księgowi mogą przyczynić się do zwiększenia wiarygodności informacji ujawnianych przez jednostki oraz skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy.

Standardy raportowania zostaną przetłumaczone

Raportujący dane niefinansowe dostaną niebawem także inne narzędzie pomocne w procesie raportowania. Do końca czerwca planowane jest udostępnienie polskiej wersji najnowszej edycji wytycznych raportowania zrównoważonego rozwoju G4. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania informacji niefinansowych przez firmy. Ich celem jest stworzenie ogólnie przyjętych ram dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji niezależnie od ich wielkości czy branży. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest jednym z partnerów tego projektu. – Zależy nam, żeby biegli rewidenci, którzy zdecydują się wspierać organizacje w raportowaniu informacji niefinansowych mieli dostęp do najlepszych wzorców i standardów – wyjaśnia Ewa Sowińska i dodaje, że publikacji polskiej wersji wytycznych będzie towarzyszyła konferencja organizowana przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów i pozostałymi organizacjami zaangażowanymi w projekt. Eksperci KIBR wystąpią na wydarzeniu w roli ekspertów.