Stanowisko wewnątrz firmy

Można stworzyć odrębne stanowisko specjalisty ds. PR, osobny dział albo przydzielić tego typu obowiązki zatrudnionemu wcześniej pracownikowi (administracyjnemu, kadrowemu, prawnemu itp.). Zaletą tego rozwiązania jest uniknięcie „obcych” w firmie, co ułatwia utrzymanie w tajemnicy danych i informacji wrażliwych - w przypadku kancelarii podatkowych ma to szczególne znaczenie. Stała obecność w firmie pozwala lepiej poczuć zasady i specyfikę  jej funkcjonowania, a także dostrzec pojawiające się problemy i sprawy do załatwienia. Większa dyspozycyjność, niższe koszty i lepsza komunikacja oraz wpływ na pracę specjalisty ds. PR to inne plusy stworzenia takiego stanowiska wewnątrz firmy. Wadą jest natomiast ryzyko utraty obiektywności, tzw. ślepota organizacyjna, której sprzyja podległość i zależność PR-owca od kierownictwa. Ograniczenie się do pracy na rzecz jednego podmiotu pozbawia specjalistę możliwości porównania z konkurentami, poza tym własny pracownik cieszy się zwykle mniejszym respektem przełożonych niż fachowiec z zewnątrz.

Współpraca z firmą zewnętrzną

Zlecając zadania z zakresu PR firmie zewnętrznej (agencji lub specjaliście) możemy liczyć na większy obiektywizm, fachowość i możliwość uzyskania i porównania informacji o działaniach firm z naszej branży. Zaletą jest brak konieczności tworzenia i wyposażania nowego stanowiska, łatwiej jest też wycofać się ze współpracy. Wieloosobowe zespoły pozwalają działać szybciej, na wielu polach, a przez to efektywniej. Agencje mają zwykle wypracowane kontakty z mediami, co ułatwia rozpowszechnianie informacji o firmie, ponadto są bardziej wiarygodne dla mediów.
Wadą powierzenia działań PR-owych obcym służbom jest trudniejszy dostęp do informacji ze strony agencji i większe ryzyko wycieku danych i naruszenia tajemnicy. Dla firmy zewnętrznej zawsze jesteśmy jednym z wielu klientów – nie można liczyć na takie zaangażowanie jak przypadku służb wewnętrznych. Minusem jest trudność w zajmowaniu się PR-em wewnętrznym oraz niebezpieczeństwo traktowania przedstawicieli agencji jak intruzów. Zdarzają się też spory pomiędzy kierownictwem a agencją na tle autonomiczności w podejmowaniu decyzji.

Dowiedz się więcej z książki
Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł